Centrum duševního zdraví Ostrava je zařízením, které zajišťuje komplexní a koordinované zdravotní a sociální služby v určeném spádovém území. Multidisciplinární tým je specializovaný na poskytování podpory lidem se závažným duševním onemocněním, zejména v jejich přirozeném, tedy domácím prostředí. Záměrem je včasné posouzení potřebnosti péče a její poskytnutí, systematická a cílená podpora v zotavení klienta, která vede k jeho návratu do běžného života.

Centrum vzniklo na základě smluvního spojení Městské nemocnice Ostrava a Asociace TRIGON, a to v návaznosti na změny v rámci psychiatrické reformy.

Podporují nás

>

Spolupracující subjekty