Nabídka služeb

Nabízíme komplexní psychiatrickou a sociální péči v našem zařízení, v domácím prostředí pacienta či tam, kde je to nutné. Respektujeme přání a potřeby všech žadatelů o pomoc, podporujeme jejich sebedůvěru a schopnosti s cílem co nejlepšího zotavení.

Nabídka pomoci při:

  • přechodu z hospitalizace do domácího prostředí
  • zvládání projevů nemoci v běžném životě
  • řešení obtíží v oblasti péče o domácnost, hospodaření s penězi, zajištění dávek apod.
  • komunikaci s rodinou, blízkými, lékaři nebo úřady
  • řešení obtížných životních nebo krizových situací
  • zajištění navazujících služeb potřebných pro zotavení (práce, vzdělání, volný čas)

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

Podporují nás

>

Spolupracující subjekty