Náš tým

Terénní i ambulantní služby poskytuje zdravotně-sociální multidisciplinární tým, který tvoří psychiatr, klinický psycholog, psychoterapeut, psychiatrické sestry a sociální pracovníci. Vysoce ceněná je nejen jejich odborná a profesionální péče a pomoc, ale především vstřícný přístup ke každému pacientovi bez rozdílu.

Podporují nás

Pilotní provoz CDZ je hrazen z projektu " Podpora vzniku Center duševního zdraví III", ( reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_039/0009646) realizovaného MZČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Spolupracující subjekty