Kontakt

Centrum duševního zdraví Ostrava

Kafkova 1116/13
702 00 OSTRAVA

Telefon: +420 595 223 166
E-mail: info@cdzostrava.cz

Provozní doba: Po - Pá (7:00 - 15:30 hod.)

Podporují nás

Pilotní provoz CDZ je hrazen z projektu " Podpora vzniku Center duševního zdraví III", ( reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_039/0009646) realizovaného MZČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Spolupracující subjekty