Komu pomáháme

Pomáháme dospělým lidem se závažným duševním onemocněním se stanovenou diagnózou:

  • psychotické poruchy
  • afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • obsedantně kompulzivní poruchy

a ve výjimečných případech i lidem s dalšími diagnózami závažného duševního onemocnění.

Pomoc poskytujeme rovněž rodinným příslušníkům nebo blízkým duševně nemocných.

Základní podmínkou péče multidisciplinárního týmu je aktuální bydliště jedince ve spádové oblasti Centra duševního zdraví Ostrava a jeho zájem o využívání jak zdravotních, tak sociálních služeb.

Spádová oblast

Celé území statutárního města Ostravy a přilehlá města a obce (Šenov, Vratimov a Václavovice)

Podporují nás

>

Spolupracující subjekty