Komu pomáháme

Pomáháme dospělým lidem se závažným duševním onemocněním se stanovenou diagnózou:

  • psychotické poruchy
  • afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • obsedantně kompulzivní poruchy

a ve výjimečných případech i lidem s dalšími diagnózami závažného duševního onemocnění.

Pomoc poskytujeme rovněž rodinným příslušníkům nebo blízkým duševně nemocných.

Základní podmínkou péče multidisciplinárního týmu je aktuální bydliště jedince ve spádové oblasti Centra duševního zdraví Ostrava a jeho zájem o využívání jak zdravotních, tak sociálních služeb.

Spádová oblast

Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Lhotka, Michálkovice, Šenov, Václavovice, Nová Ves, Vratimov, Petřkovice, Hošťálkovice

Podporují nás

Pilotní provoz CDZ je hrazen z projektu " Podpora vzniku Center duševního zdraví III", ( reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_039/0009646) realizovaného MZČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Spolupracující subjekty